توضیحات کامل :

ترجمه مقاله اثرات آنی یک آرتوسیس قابل کنترل زانو قوزک مچ پا،برای جبران  عملی گام برداشتن در بیماران دچار ضعف پای مجاور در 19 صفحه ورد فارسی قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسیعنوان فارسی :

اثرات آنی یک آرتوسیس قابل کنترل زانو قوزک مچ پا،برای جبران  عملی گام برداشتن در بیماران دچار ضعف پای مجاور

عنوان انگلیسی :

Immediate effects of a controllable knee ankle foot orthosis for functional compensation of gait in patients with proximal leg weakness

تعداد صفحات فارسی : 19 صفحه ورد قابل ویرایش

سطح ترجمه : متوسط

شناسه کالا : y1073

دانلود رایگان مقاله انگلیسی : http://ofmas.ir/dlpaper/y1073.pdf

دانلود ترجمه فارسی مقاله : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین 23 هزار تومان قادر به دانلود خواهید بود .


بخشی از ترجمه :


چکیده
کاربرد کنترل ناپیاپی سختی مفصل زانو در یک ارتوسیس زانو قوزک مچ پا (KAFO ) در طول گام برداشتن ارائه میشود.این دستاورد سنسورهای اینرسی (ماند) و یک سیستم محرک را برای بکارگیری جبران (کمپنزانسیون) در ضعف ماهیچه ی چهار سر با یک دستگاه قابل فرسایش ،ترکیب میکند.دو روش ،روش مبتنی بر چرخش زاویه ای- بخش و روش مبتنی بر سرعت زاویه ای بخش برای کنترل وضعیت مفصل زانو (سختی ناپیاپی)بر مبنای سیگنالهای سنسورهای اینرسی تحلیل میکنند.تست های پروتکل شده، با دو بیمار دارای سندروم بعد از فلج اطفال (pps) صورت میگیرد.در این مطالعه، موارد گام برداشتن با پایی که بدون تاب خوردن است و وضعیت بی خطر با سیستم ارتوتیک،بر حسب حرکت شناسی تعیین کمیت شده، (زاویه ی پیک متوسط انحناء زانوی 50 درجه) و شواهد کاهش تعادلهای مکرر (مثلا حرکت جانبی پا) در بیماران دچار سندرم پس از فلج اطفال (پولیومیلیت‌) ارائه میشود.نتایج بررسی فوری بیانگر یک بهبود در الگوهای قدم برداشتن در دو  بیمار دچار ضعف پای مجاور  از طریق جبران های بکار رفته توسط ارتوسیس قابل فرسایش است.


Abstract

Application of intermittent control of the knee joint stiffness in a knee ankle foot orthosis (KAFO) during gait is proposed. The approach combines inertial sensors and an actuator system in order to apply compensation in quadriceps weakness with a wearable device. Two methods, segment-angular rotation based and segment-angular velocity based, are analysed for the control of the knee joint state (intermittent stiffness) based on the inertial sensors signals. Protocolled tests are developed with two post-polio syndrome patients (PPS). In this study, the cases of gait with free-swinging leg and safe stance with the orthotic system are presented in terms of quantified kinematics (average peak angle of knee flexion of 50 degrees ) and evidences of reduction of frequent compensations (e.g. leg lateral movement) in post-polio syndrome patients. The results from immediate inspection indicate an important improvement of the gait patterns in two patients with proximal leg weakness by means of compensations applied by the wearable orthosis.